RENOPLAN SYSTEM 7

Hoe kan een zeer snel legklare dekvloer aangebracht worden?

UZIN NC 198

Dekvloeren hebben meestal een droogtijd van minstens 28 dagen. Met name bij het gebruik van CEM II-cementen en bij calciumsulfaatdekvloeren in combinatie met hoge laagdikten en een almaar complexere bovenbouw kan de droogtijd echter ook beduidend verlengen.

Oplossing voor de verkorting van de droogtijden en daardoor voor een snelle vooruitgang op het bouwterrein is de krimparme snelcement UZIN NC 198. Deze bestaat uit een hydraulisch afbindend, speciaal bindmiddel dat een snelle en praktisch krimp- en spanningsvrije doorharding garandeert. Afhankelijk van de vloerbedekking zijn de oppervlakken reeds na 24 uur* legklaar, zonder dat het gevaar voor restvocht bestaat. Dankzij zijn tot een minimum herleide krimp zijn met UZIN NC 198 dekvloeroppervlakken tot 200 m² voegloos mogelijk.     

* Bij 20 °C en 65 % relatieve luchtvochtigheid

<p>Stap 1: Na voltooiing van de ondergrondvoorbereiding kan er met de verwerking van de krimparme snelcement UZIN NC 198 begonnen worden.</p>

Stap 1: Na voltooiing van de ondergrondvoorbereiding kan er met de verwerking van de krimparme...

<p>Stap 2: UZIN NC 198 met gewassen vloerzand  0/8 mm en water door middel van chapepomp of met dwangmenger verwerken. Mengverhouding cement/zand afhankelijk van de gewenste kwaliteit kiezen: zie productinformatieblad. </p>

Stap 2: UZIN NC 198 met gewassen vloerzand 0/8 mm en water door middel van chapepomp of met...

<p>Stap 3: De benodigde hoeveelheid water (water/cementwaarde van max. 0,45 in acht nemen) hangt van de zandvochtigheid af. Consistentie van de mortel in geen geval te dun aanmaken. </p>

Stap 3: De benodigde hoeveelheid water (water/cementwaarde van max. 0,45 in acht nemen) hangt van...

<p>Stap 4: Vervolgens UZIN NC 198 naar de werkplaats pompen en snel verdelen. </p>

Stap 4: Vervolgens UZIN NC 198 naar de werkplaats pompen en snel verdelen.

<p>Stap 5: De krimparme snelcement met een metalen rei aftrekken.</p>

Stap 5: De krimparme snelcement met een metalen rei aftrekken.

<p>Stap 6: Na het aftrekken de UZIN NC 198 verdichten en het oppervlak met een vlakspaan gladmaken. Afhankelijk van de mengverhouding en de te leggen vloerbedekking kan er reeds na 24 uur* met de vloerbedekkingswerkzaamheden begonnen worden.

* Bij 20 °C en 65 % relatieve luchtvochtigheid.</p>

Stap 6: Na het aftrekken de UZIN NC 198 verdichten en het oppervlak met een vlakspaan gladmaken....