RENOPLAN SYSTEEM 10

Hoe worden vloerbedekkingen op vochtige, vervuilde ondergronden veilig geplaatst?

Met UZIN RR 185.

Ondergronden, die bijvoorbeeld een verhoogd restvochtgehalte of vervuiling door oliën en vetten vertonen, vereisen gewoonlijk een tijdrovende en dure ondergrondvoorbereiding. Deze werkzaamheden kunnen door het gebruik van de stabilisatieonderlaag UZIN RR 185 omzeild worden. De onderlaag is aan de keerzijde voorzien van slipvrije schuimnoppen die de bovenbekleding van de ondergrond loskoppelen.

Tussen onderlaag en ondergrond wordt een dunne luchtlaag gevormd; bij het stappen op de vloer ontstaat er een pompeffect zodat vocht via het bereik van de randen kan wegvloeien. Verhoogd restvocht kan geen schadelijke invloed meer uitoefenen op de constructie. Omdat de stabilisatieonderlaag er los op ligt, kan de vloeropbouw later gemakkelijk en zonder resten verwijderd worden.

<p>Stap 1: De stabilisatieonderlaag parallel met de latere richting van de bovenbekleding er los op leggen en ongeveer op maat snijden (afstand tussen de lange kant van de isolatieonderlaag en die van de bovenbekleding minstens 25 cm).</p>

Stap 1: De stabilisatieonderlaag parallel met de latere richting van de bovenbekleding er los op...

<p>Stap 2: Van opgaande bouwelementen zoals bijvoorbeeld wanden of deurbetimmeringen minstens 3 mm afstand houden. Elk bereik van kop en randen met het haakmes exact insnijden. </p>

Stap 2: Van opgaande bouwelementen zoals bijvoorbeeld wanden of deurbetimmeringen minstens 3 mm...

<p>Stap 3: Langsnaden tussen de banen moeten niet afgesneden worden. Onder de naden kan een papierstrook gelegd worden om een vergrendeling van de onderliggende baan met de ondergrond te vermijden. </p>

Stap 3: Langsnaden tussen de banen moeten niet afgesneden worden. Onder de naden kan een...

<p>Stap 4: Daarna kan de bovenbekleding onmiddellijk geplaatst worden. Bovenbekleding uitrollen. Elk bereik van randen ongeveer, langsnaden exact op maat snijden. De bovenbekleding halfzijdig terugslaan. </p>

Stap 4: Daarna kan de bovenbekleding onmiddellijk geplaatst worden. Bovenbekleding uitrollen. Elk...

<p>Stap 5: De UZIN dispersielijm met een vertanding - aangepast aan de rugstructuur van de vloerbedekking - gelijkmatig op UZIN RR 185 aanbrengen. Bij dichte vloerbedekkingen zoals PVC-banen is UZIN KE 2000 S (langere afluchttijd in acht nemen) uitermate geschikt. Met de tweede helft van de bovenbekleding op dezelfde manier te werk gaan. </p>

Stap 5: De UZIN dispersielijm met een vertanding - aangepast aan de rugstructuur van de...

<p>Stap 6: De vloerbedekking in het lijmbed inleggen en met een kurkaanwrijfplank goed aanwrijven. Aanbeveling voor de ver- en ontluchting van de ondergrond: ventilatie- resp. geventileerde plinten op de bovenbekleding monteren. Er kunnen vloerbedekkingen van textiel, PVC en CV gelegd worden. De maximale belasting bedraagt 3 N/mm². </p>

Stap 6: De vloerbedekking in het lijmbed inleggen en met een kurkaanwrijfplank goed aanwrijven....