LOOSE LAY

Het goede basissysteem

UZIN NC 170 LevelStar | UZIN PE 360 PLUS

Het specifieke aan Loose Lay systemen is, zoals de naam al suggereert, dat de vloerbedekking op een zwevende manier wordt geïnstalleerd, zonder lijm. Elke oneffenheid in de ondergrond moet worden geëgaliseerd om perfecte resultaten te verkrijgen. UZIN egalisaties met Level Plus Effect S bieden de perfecte oplossing. In combinatie met de juiste primer wordt de perfecte basis voor LVT gecreëerd