4 vragen bij het plaatsen van PVC-design vloerbedekking

<p>PVC-design bedekking verlijmd met een fixatie, opstaande naden vanwege ontbrekende...</p>

PVC-design bedekking verlijmd met een fixatie, opstaande naden vanwege ontbrekende...

<p>PVC-design bedekking verlijmd met een fixatie, versterkte naadvorming...</p>

PVC-design bedekking verlijmd met een fixatie, versterkte naadvorming...

<p>PVC-design bedekking op een PVC-gebaseerde onderlaag, gelegd...</p>

PVC-design bedekking op een PVC-gebaseerde onderlaag, gelegd...

<p>PVC-design verlijmd met een “natte lijm” , verschuiving vanwege...</p>

PVC-design verlijmd met een “natte lijm” , verschuiving vanwege...

open all close all

1. Waarop moet men letten bij het verleggen van PVC-design bedekking?

Om aan de verwachting van de eindgebruiker te voldoen is een perfecte voorbereiding van de ondergrond van groot belang. De uitvlakmassa moet worden afgestemd op de gebruiksdoeleinden en moet worden aangebracht met de juiste gereedschappen. (rakel/stekelroller). Bij vervanging van CV of textiele vloerbedekking door PVC-design bedekking, kan de geluidsisolatie aanzienlijk veranderen. Indien geluidsreductie van belang is dient er vooraf worden ingeschat of de design bedekking wel geschikt is voor het betreffende project.

• De acclimatisatie van de vloerbedekking is van groot belang. Dit is vooral van belang bij toepassing van droge lijmen en fixaties. Deze lijmen kunnen de maatveranderingen die optreden door temperatuursveranderingen niet verhinderen (afbeelding 1).

 • Als er op vloerverwarming verlegd wordt, dan mag dit alleen op een warmwater-vloerverwarming met een maximale oppervlaktetemperatuur van 28 °C (afbeelding 2).

• Bij toepassing in medische ruimtes moet in acht worden genomen dat een PVC designvloer zéér moeilijk te desinfecteren is, vanwege de vele naden. Daarnaast “krimpen” de PVC-stroken bij gebruik van desinfectiemiddelen, want deze middelen onttrekken weekmakers uit de bedekking. Hierdoor worden de naden mogelijk groter, wat het nog moeilijker maakt de vloer goed te desinfecteren. Wij adviseren dan ook om geen PVC-design bedekking in dit soort ruimtes te installeren.

 • Bij bureaustoelen moet worden gelet op het gebruik van de juiste wielen. Onder stoelen en tafels worden viltjes en/of meubelglijders geadviseerd. Win hiertoe advies in bij uw vloerbedekkingfabrikant.

2. Wat zijn kritische gevallen gehad bij het verleggen van PVC-design vloerbedekking? Wat was de oorzaak?

• Het verleggen op onderlagen: het gebruik van “natte” lijmen op deze onderlagen is in de regel niet mogelijk vanwege het ontbrekend absorberend vermogen. Indien er gebruik gemaakt wordt van een geschikte “droge” lijm bestaat de kans dat de twee zachte lagen gaan samenwerken. Hierdoor ontstaat het risico op restindrukken. Hetzelfde geldt voor zwenkwielbelasting. Bevat de ondergrond weekmakers? Dan is schade zeker niet te voorkomen. (afbeelding 3) Wij adviseren dan ook om in principe geen PVC-design bedekking in combinatie met een onderlaag te gebruiken.

• Bij het diagonaal leggen op een fixatie zijn klachten niet te voorkomen. De vele snijvlakken leiden tot een groot aantal kleine stukken design bedekking, de werking hiervan kan de fixatie niet opvangen. Zijn er in de ruimte ook nog dilataties? Dan wordt deze werking nog verergerd. Wij adviseren dan ook om PVC niet diagonaal te verleggen in combinatie met een fixatie.

• In serres kunnen zeer hoge temperaturen optreden (> 50°C) waardoor zelfs “natte lijmen” hun grenzen bereiken. In deze gevallen moet de bedekking met een 2-componenten lijm verlijmd worden.

3. Welke type lijm is uw persoonlijke favoriet?

Favoriet is niet de juiste benaming. Bij het maken van een goede keuze speelt het gebruik van het product een belangrijke rol.

Eerste keus “ natte lijm”

“Natte lijmen” zijn in combinatie met design bedekking universeel toepasbaar. Door voor “natte lijmsystemen” te kiezen voorkomt de vloerenlegger foute beslissingen en klachten.

“Natte lijmen” binden op de juiste uitvlakmassa’s (bijvoorbeeld UZIN NC 50) zeer snel af. Hierdoor wordt binnen 1 uur al 50 % van de eindhechting bereikt. Dus: zekerheid en een optimaal eindresultaat voor design vloerbedekking.

“Natte lijmen” zijn echter geen synoniem voor “traditioneel met een kitstrijker aangebrachte lijmen”. Hier vallen namelijk ook de zogenaamde “droge dispersie lijmen” onder. Het toepassen van droge dispersielijmen in combinatie met PVC geeft een aanmerkelijk risico wat betreft restindrukken en maatstabiliteit. Deze combinatie wordt door ons dan ook niet geadviseerd.

Speciale toepassing: “ drooglijm systemen”

Als er snel gelegd moet worden, als de vloer gelijk weer belast gaat worden, als er over bestaande bedekking heen gelegd moet worden, als er zonder overlast gelegd moet worden én als de opdrachtgever de bedekking wil verwijderen zonder dat er lijmresten achterblijven dan is een “drooglijm-systeem” van Switch-Tec een perfect alternatief voor traditionele verlijming. Dit systeem is innovatief, gemakkelijk te verwerken en bijzonder milieu vriendelijk.

Beperkt toepassingsgebied en keuze bedekking:

Fixatie

Fixatie is voor eenvoudige toepassingen en alleen voor maatstabiele bedekkingen te gebruiken. En als men de bedekking gaat verwijderen komt er nog een andere beperking naar voren. De oude fixatie is namelijk moeilijk te verwijderen door zijn weekheid en kleverigheid. Uit ervaring blijkt dat bij het leggen van nieuwe bedekking, deze alleen ”geïsoleerd” kan worden met een 2-C PU Egalisatie.

Welk type lijm voor welke toepassing?

“Natte lijmen” zijn universeel toepasbaar omdat:

  • Ze geschikt zijn voor alle toepassingen
  • Ze geschikt zijn voor élk gebruik
  • Ze geschikt zijn voor alle PVC-design bedekkingen
  • Ze zekerheid geven op een bedekkingsbeeld zonder voegen

Het is de enige lijm die bij vloerverwarming, hoge temperaturen en direct zonlicht toepasbaar is. De lijm is geschikt voor alle bedekkingen en gaat voegvorming tegen.

Beperking: er is een absorberende ondergrond nodig en de droogtijden van het toegepaste product moeten worden aangehouden.

4. Wat zijn typische fouten bij het verleggen van design vloerbedekking?
  • De meeste voorkomende fout is dat de bedekking niet geacclimatiseerd is voordat deze verlegd wordt. Dit kan bijvoorbeeld opstaande naden tot gevolg hebben. (afbeelding 1). U dient altijd de adviezen van de vloerbedekkings- en lijmfabrikant op te volgen. Het uitpakken van de elementen kan een voordeel opleveren, omdat deze dan sneller kunnen acclimatiseren.
  • Het leggen bij slechte omstandigheden. Het gevolg hiervan is blaasvorming door slechte doorharding van de lijm.
  • Niet op elkaar afgestemde systemen. Bijvoorbeeld een slecht absorberende uitvlakmassa die in combinatie met een dispersielijm tot een langere droogtijd (afbeelding 4) of bij een fixatie tot een langere wachttijd kan leiden.
  • Een te dunne egalisatielaag (dikte 2mm) of een onvoldoende gedroogde egalisatielaag geven eveneens problemen.
  • Te kleine schoonloop zones. Hierdoor kunnen optische beschadigingen (krassen) optreden.