GISCODE

De GISCODE geeft een overzicht van producten van een bepaalde groep van materialen met een vergelijkbaar gevaar voor de gezondheid. Hierdoor kan een eenvoudige én snelle selectie van de nodige voorzorgsmaatregelen voor het product gemaakt worden. De GISCODE wordt ondersteund door de BG Bau EN door de desbetreffende industrie en brancheorganisaties. De GISCODE wordt door de fabrikant aangebracht op de veiligheidsbladen, de productinformatiebladen en op de verpakkingen.