Knowhow

Alleen productkennis is, bij lange na, niet voldoende om aan de behoefte van onze afnemers te voldoen. Uitgebreide knowhow van de gehele vloerenbranche is van essentieel belang. Daarnaast kent de markt diverse vraagstukken omtrent milieu en veiligheid met de daarbij behorende technische aspecten. In deze rubriek vindt u praktische en nuttige informatie over deze thema’s.

Direct technisch advies

Staat u op een project en u heeft u direct technisch advies nodig? Bijvoorbeeld of u een bepaald product in een specifieke situatie kunt gebruiken? Of wat de mengverhouding precies is? Neem dan contact op met de Het bedrijf Uzin Utz België: bereikbaar tussen 08.00 en 17.00 op +32 9 2225848 of met uw technisch adviseur.